2,500 ஆண்டுகள் பழமையான மம்மிக்கள், கடவுள் சிலைகள் எகிப்தில் கண்டெடுப்பு

2,500 ஆண்டுகள் பழமையான மம்மிக்கள், கடவுள் சிலைகள் எகிப்தில் கண்டெடுப்பு

எகிப்தில் கிறிஸ்துவுக்கு 500 ஆண்டுகள் முன் பழமை வாய்ந்த மம்மிக்கள் அடங்கிய சவப்பெட்டிகள், கடவுள்களின் சிலைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டு உள்ளன.
31 May 2022 8:32 AM GMT