சிஎஸ்கே அணியில் இருந்த போது டோனியிடம் கற்றுக்கொண்டவற்றை எதிர்வரும் ஐபிஎல்லில் வெளிப்படுத்துவேன் - ஜெகதீசன்

சிஎஸ்கே அணியில் இருந்த போது டோனியிடம் கற்றுக்கொண்டவற்றை எதிர்வரும் ஐபிஎல்லில் வெளிப்படுத்துவேன் - ஜெகதீசன்

சிஎஸ்கே அணியில் இருந்த போது டோனியிடம் கற்றுக்கொண்டவற்றை எதிர்வரும் ஐபிஎல்லில் வெளிப்படுத்தி உங்கள் அனைவரையும் மகிழ்விப்பேன் என ஜெகதீசன் கூறியுள்ளார்.
27 Dec 2022 5:40 AM GMT