ஜல்லிக்கட்டில் 641 காளைகள் சீறிப்பாய்ந்தன

ஜல்லிக்கட்டில் 641 காளைகள் சீறிப்பாய்ந்தன

ஜல்லிக்கட்டில் 641 காளைகள் சீறிப்பாய்ந்தன.
28 May 2022 7:01 PM GMT
சீறிப்பாய்ந்த காளைகள் முட்டியதில் 12 பேர் காயம்

சீறிப்பாய்ந்த காளைகள் முட்டியதில் 12 பேர் காயம்

ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள் முட்டியதில் 12 பேர் காயமடைந்தனர்.
19 May 2022 9:10 PM GMT