அக்னிபத் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து குஷால்நகரில், ஜனதாதளம் (எஸ்) கட்சியினர் போராட்டம்

அக்னிபத் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து குஷால்நகரில், ஜனதாதளம் (எஸ்) கட்சியினர் போராட்டம்

குஷால்நகரில், அக்னிபத் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஜனதாதளம் (எஸ்) கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தினர்.
21 Jun 2022 3:27 PM GMT