நெருக்கடிகளையும், அச்சுறுத்தல்களையும் எதிர்கொள்ளும் ஊடகவியலாளர்களின் நலன்களைப் பாதுகாப்பது அவசியம் - மநீம

நெருக்கடிகளையும், அச்சுறுத்தல்களையும் எதிர்கொள்ளும் ஊடகவியலாளர்களின் நலன்களைப் பாதுகாப்பது அவசியம் - மநீம

ஜனநாயகத்தைப் பாதுகாக்கும் பணியில் நெருக்கடிகளை எதிர்கொள்ளும் ஊடகவியலாளர்களின் நலன்களைப் பாதுகாப்பது அவசியம் என்று மக்கள் நீதி மய்யம் கூறியுள்ளது.
16 Nov 2022 2:19 PM GMT