மக்களுக்காக மாற்றினால் நீதி நிலை நாட்டப்படும்

மக்களுக்காக மாற்றினால் நீதி நிலை நாட்டப்படும்

அரசுக்காக இருக்கும் சட்டத்தை மக்களுக்கான சட்டமாக மாற்றினால் சமூகத்தில் நீதி நிலைநாட்டப்படும் என்று சென்னை ஐகோர்ட்டு நீதிபதி பி.என். பிரகாஷ் பேசினார்.
30 July 2023 6:00 PM GMT