காய்ச்சலை குணமாக்கும் கஷாயம்

காய்ச்சலை குணமாக்கும் கஷாயம்

இன்றும் கிராமங்களில் பிரபலமாக இருக்கும், காய்ச்சலைப் போக்கும் கஷாயத்தைப் பற்றி பார்ப்போம்.
25 Sep 2022 1:30 AM GMT