நபார்டு வங்கி அதிகாரிகள் ஆய்வு காட்டூர்- தத்தைமஞ்சி தடுப்பணை பணி - விரைந்து முடிக்க அறிவுரை

நபார்டு வங்கி அதிகாரிகள் ஆய்வு காட்டூர்- தத்தைமஞ்சி தடுப்பணை பணி - விரைந்து முடிக்க அறிவுரை

காட்டூர்- தத்தைமஞ்சி தடுப்பணை பணிகளை நபார்டு வங்கி அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர். மேலும் பணிகளை விரைந்து முடிக்க நீர்வளத்துறைக்கு அறிவுரை வழங்கினர்.
26 Feb 2023 8:28 AM GMT
காட்டூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் மத்திய சுகாதார குழுவினர் ஆய்வு

காட்டூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் மத்திய சுகாதார குழுவினர் ஆய்வு

காட்டூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் மத்திய சுகாதார குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
12 Feb 2023 8:49 AM GMT