நேரு குறித்து அவதூறுகள் கூறுவதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இல்லையெனில்... - கவர்னருக்கு கே.எஸ்.அழகிரி எச்சரிக்கை

நேரு குறித்து அவதூறுகள் கூறுவதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இல்லையெனில்... - கவர்னருக்கு கே.எஸ்.அழகிரி எச்சரிக்கை

நேருவைப் பற்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளாமல் அவதூறுகள் கூறுவதை கவர்னர் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கே.எஸ்.அழகிரி கூறியுள்ளார்.
24 Nov 2022 11:02 AM GMT
தேசத்திற்கு லால் பகதூர் சாஸ்திரி அளித்த பங்களிப்பிற்கு போதுமான அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை - கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி

"தேசத்திற்கு லால் பகதூர் சாஸ்திரி அளித்த பங்களிப்பிற்கு போதுமான அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை" - கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி

லால் பகதூர் சாஸ்திரியின் சிலையை, தமிழக கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி திறந்து வைத்தார்.
23 Nov 2022 5:05 PM GMT