ஆப்கானிஸ்தானுக்கு 32 டன் மருத்துவ உதவிப் பொருட்களை அனுப்பியது இந்தியா

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு 32 டன் மருத்துவ உதவிப் பொருட்களை அனுப்பியது இந்தியா

ஆப்கானிஸ்தான் மக்களுக்கு கோதுமை மற்றும் மருத்துவ உதவிப் பொருட்களை மனிதாபிமான அடிப்படையில் இந்தியா அனுப்பி வருகிறது.
20 Aug 2022 7:09 PM GMT