சீரான மாதவிடாய் சுழற்சி

சீரான மாதவிடாய் சுழற்சி

பெண் பருவமடைந்த முதல் இரண்டு வருடங்களுக்கு, ஒவ்வொரு மாதமும் அதே நாளில் மாதவிடாய் வெளியேறாது. அதேபோல மாதவிடாய் நிற்கும் வயதை நெருங்கிய பெண்களுக்கும், மாதவிடாய் வரும் நாட்களில் வேறுபாடு இருக்கும்.
9 Oct 2022 1:30 AM GMT