மெரினா கடற்கரையில் சுரங்கம் தோண்டும் எந்திரத்திற்கான சோதனை நிறைவு - ஆகஸ்டு மாதம் பணி தொடங்குவதாக அதிகாரிகள் தகவல்

மெரினா கடற்கரையில் சுரங்கம் தோண்டும் எந்திரத்திற்கான சோதனை நிறைவு - ஆகஸ்டு மாதம் பணி தொடங்குவதாக அதிகாரிகள் தகவல்

மெரினா கடற்கரையில் மெட்ரோ ரெயிலுக்காக சுரங்கம் தோண்டும் எந்திரம் தொழிற்சாலை சோதனை நிறைவு செய்யப்பட்டு பணி நடக்கும் பகுதிக்கு கொண்டு வரப்பட உள்ளது.
19 May 2023 8:32 AM GMT
மெட்ரோ ரெயில் சுரங்கம் தோண்டும் எந்திரம் சோதனை வெற்றிகரமாக முடிந்ததாக அதிகாரிகள் தகவல்

மெட்ரோ ரெயில் சுரங்கம் தோண்டும் எந்திரம் சோதனை வெற்றிகரமாக முடிந்ததாக அதிகாரிகள் தகவல்

மெட்ரோ ரெயில் சுரங்கம் தோண்டும் எந்திரம் சோதனை வெற்றிகரமாக முடிந்ததாக சென்னை மெட்ரோ ரெயில் நிறுவன அதிகாரிகள் கூறினர்.
3 Feb 2023 9:06 AM GMT
2-ம் கட்ட பணிகளுக்கு தேவையான சுரங்கம் தோண்டும் எந்திரம் சீனாவில் இருந்து சென்னைக்கு வருகை - மெட்ரோ ரெயில் நிறுவன அதிகாரிகள் தகவல்

2-ம் கட்ட பணிகளுக்கு தேவையான சுரங்கம் தோண்டும் எந்திரம் சீனாவில் இருந்து சென்னைக்கு வருகை - மெட்ரோ ரெயில் நிறுவன அதிகாரிகள் தகவல்

சென்னையில் நடந்து வரும் மெட்ரோ ரெயில் பணிகளுக்காக சீனாவில் இருந்து சுரங்கம் தோண்டும் எந்திரம் சென்னைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு உள்ளது.
3 July 2022 5:14 AM GMT