குடிசையில் வசித்து எம்.எல்.ஏ. ஆன தொழிலாளிபதவி ஏற்பு விழாவுக்கு செல்ல பணம் இல்லாமல் தவித்தார்

குடிசையில் வசித்து எம்.எல்.ஏ. ஆன தொழிலாளிபதவி ஏற்பு விழாவுக்கு செல்ல பணம் இல்லாமல் தவித்தார்

குடிசையில் வசித்து எம்.எல்.ஏ. ஆன தொழிலாளி பதவி ஏற்பு விழாவுக்கு செல்ல பணம் இல்லாமல் தவித்த நிலை ஏற்பட்டது.
9 April 2023 6:45 PM GMT