காஞ்சீபுரம் அருகே கட்டி முடித்து 10 ஆண்டுகளான பின்னரும் திறக்கப்படாமல் உள்ள நவீன தொகுப்பு வீடுகள்

காஞ்சீபுரம் அருகே கட்டி முடித்து 10 ஆண்டுகளான பின்னரும் திறக்கப்படாமல் உள்ள நவீன தொகுப்பு வீடுகள்

காஞ்சீபுரம் அருகே கட்டி முடித்து 10 ஆண்டுகளான பின்னரும் நவீன தொகுப்பு வீடுகள் திறக்கப்படாமல் உள்ளது. இவை விஷ பூச்சிகளின் வாழ்விடமாக மாறியுள்ளது.
25 Jan 2023 8:17 AM GMT