ஷாக் அடிக்கும் புதிய கட்டண பில்: மின்சார கட்டணம் மாதந்தோறும் வசூலிக்கும் நடைமுறை எப்போது வரும்? ஓங்கி ஒலிக்கும் பொதுமக்களின் குரல்

'ஷாக்' அடிக்கும் புதிய கட்டண பில்: மின்சார கட்டணம் மாதந்தோறும் வசூலிக்கும் நடைமுறை எப்போது வரும்? ஓங்கி ஒலிக்கும் பொதுமக்களின் குரல்

புதிய மின்சார கட்டண ‘பில்’ ஷாக் அடிக்கும் வகையில் இருப்பதாகவும், எனவே மாதந்தோறும் மின்சார கட்டணம் வசூலிக்கும் நடைமுறையை விரைவில் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
31 Oct 2022 8:34 AM GMT