இந்திய அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்: புதிய கேப்டன் தலைமையில் களம் இறங்கும் நியூசிலாந்து அணி...!

இந்திய அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்: புதிய கேப்டன் தலைமையில் களம் இறங்கும் நியூசிலாந்து அணி...!

இந்திய அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் கேன் வில்லியம்சன் பெயர் இடம் பெறவில்லை.
19 Dec 2022 9:12 AM GMT
இந்தியாவுக்கு எதிரான தொடர்; கேன் வில்லியம்சன் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி அறிவிப்பு...!

இந்தியாவுக்கு எதிரான தொடர்; கேன் வில்லியம்சன் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி அறிவிப்பு...!

இந்தியாவுக்கு எதிரான தொடரில் நியூசிலாந்து அணியில் அதிரடி ஆட்டக்காரர் கப்தில் இடம் பெறவில்லை.
15 Nov 2022 2:53 AM GMT