கியூட் தேர்வுக்கான புதிய தேதிகள் அறிவிப்பு; தேசிய தேர்வு முகமை தகவல்

கியூட் தேர்வுக்கான புதிய தேதிகள் அறிவிப்பு; தேசிய தேர்வு முகமை தகவல்

கியூட் தேர்வுக்கான புதிய தேதிகள் பற்றிய அறிவிப்பை தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட்டு உள்ளது.
7 Aug 2022 9:41 AM GMT
சீன மொழி தெரிந்தவர்கள் பிராந்திய ராணுவ அதிகாரி பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிப்பு

சீன மொழி தெரிந்தவர்கள் பிராந்திய ராணுவ அதிகாரி பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிப்பு

சீன மொழி தெரிந்தவர்கள், பிராந்திய ராணுவத்தில் அதிகாரி பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.
10 July 2022 2:39 PM GMT