பழனி நகராட்சி குப்பைக்கிடங்கு வேறு இடத்துக்கு மாற்றப்படுமா?

பழனி நகராட்சி குப்பைக்கிடங்கு வேறு இடத்துக்கு மாற்றப்படுமா?

பழனி நகராட்சி குப்பை கிடங்கு வேறு இடத்துக்கு மாற்றப்படுமா? என பொதுமக்கள் எதிர்பார்த்து உள்ளனர்.
6 April 2023 5:17 PM GMT