திருக்காமீசுவரர் கோவிலில் பாரிவேட்டை நிகழ்ச்சி

திருக்காமீசுவரர் கோவிலில் பாரிவேட்டை நிகழ்ச்சி

வில்லியனூர் திருக்காமீசுவரர் கோவிலில் பாரிவேட்டை நிகழ்ச்சியில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனர்.
28 May 2023 4:37 PM GMT