விண்வெளியிலிருந்து இந்திய பெருங்கடலில் விழுந்தது சீன ராக்கெட்டின் பாகங்கள்

விண்வெளியிலிருந்து இந்திய பெருங்கடலில் விழுந்தது சீன ராக்கெட்டின் பாகங்கள்

சீன ராக்கெட்டின் பாகங்கள் விண்வெளியில் இருந்து இன்று அதிகாலை இந்திய-பசிபிக் பெருங்கடலில் விழுந்தது.
31 July 2022 12:56 PM GMT