அரியலூர் மாவட்டத்தில் 96.47 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி

அரியலூர் மாவட்டத்தில் 96.47 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி

அரியலூர் மாவட்டத்தில் 96.47 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சியடைந்தனர்.
20 Jun 2022 8:19 PM GMT
பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் 97.95 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் 97.95 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் 97.95 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
20 Jun 2022 8:11 PM GMT