சென்னை விமான நிலையத்தில் 6 அடுக்கு கார் நிறுத்தம் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது

சென்னை விமான நிலையத்தில் 6 அடுக்கு கார் நிறுத்தம் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது

சென்னை விமான நிலையத்தில் 6 அடுக்கு கார் நிறுத்தம் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது. டோக்கன் பெற வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்றதால் ஊழியர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
5 Dec 2022 6:13 AM GMT