வள்ளியூர் யூனியனில்  இலவச வீடு வழங்கும் திட்ட பயனாளிகளிடம் மனு  சபாநாயகர் அப்பாவு பெற்றுக்கொண்டார்

வள்ளியூர் யூனியனில் இலவச வீடு வழங்கும் திட்ட பயனாளிகளிடம் மனு சபாநாயகர் அப்பாவு பெற்றுக்கொண்டார்

வள்ளியூர் யூனியனில் இலவச வீடு வழங்கும் திட்டத்துக்கு பயனாளிகளிடம் இருந்து சபாநாயகர் அப்பாவு மனுக்களை பெற்றுக் கொண்டார்
19 May 2022 10:21 PM GMT