மத்தியபிரதேசத்தில் ஆப்பிரிக்க பன்றி காய்ச்சலால் 2 ஆயிரம் பன்றிகள் சாவு

மத்தியபிரதேசத்தில் ஆப்பிரிக்க பன்றி காய்ச்சலால் 2 ஆயிரம் பன்றிகள் சாவு

மத்தியபிரதேசத்தில் ஆப்பிரிக்க பன்றி காய்ச்சலால் 2 ஆயிரம் பன்றிகள் இறந்துள்ளன.
29 Aug 2022 6:57 PM GMT