ஆஸ்திரேலியா செல்ல முயன்ற 51 இலங்கை அகதிகள் கைது

ஆஸ்திரேலியா செல்ல முயன்ற 51 இலங்கை அகதிகள் கைது

ஆஸ்திரேலியா செல்ல முயன்ற 51 இலங்கை அகதிகளை இலங்கை கடற்படை கைது செய்தனர்.
3 July 2022 6:01 PM GMT