முதுநிலை மருத்துவ படிப்புக்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு

முதுநிலை மருத்துவ படிப்புக்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு

புதுவை சுகாதாரத்துறை முதுநிலை மருத்துவ படிப்புக்கான தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது.
14 Jun 2023 6:03 PM GMT