கோட்டூர், ஓடைப்பட்டி பகுதிகளில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

கோட்டூர், ஓடைப்பட்டி பகுதிகளில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

கோட்டூர், ஓடைப்பட்டி பகுதிகளில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
25 Oct 2023 9:30 PM GMT
க.விலக்கு பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

க.விலக்கு பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

தேனி அருகே க.விலக்கு பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
24 Oct 2023 9:30 PM GMT
சீர்காழி பகுதியில் மின் நிறுத்தம்

சீர்காழி பகுதியில் மின் நிறுத்தம்

சீர்காழி பகுதியில் மின் நிறுத்தம் செய்யப்படும் இடங்கள் அறிவிப்பு.
8 Oct 2023 6:45 PM GMT
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மின் நிறுத்தம் செய்யப்படும் இடங்கள்

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மின் நிறுத்தம் செய்யப்படும் இடங்கள்

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் நாளை மின்நிறுத்தம் செய்யடும் இடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
5 Oct 2023 6:45 PM GMT
ஸ்ரீராமபுரம், செம்மடைப்பட்டி பகுதிகளில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

ஸ்ரீராமபுரம், செம்மடைப்பட்டி பகுதிகளில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

ஸ்ரீராமபுரம், செம்மடைப்பட்டி பகுதிகளில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
18 Sep 2023 9:00 PM GMT
தேவாரம் பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

தேவாரம் பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

தேவாரம் பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
23 Aug 2023 9:00 PM GMT
கண்டமனூர் பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

கண்டமனூர் பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

கண்டமனூர் பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
23 Aug 2023 9:00 PM GMT
காமாட்சிபுரம் பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

காமாட்சிபுரம் பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

காமாட்சிபுரம் பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
7 Aug 2023 9:00 PM GMT
நத்தம், அய்யலூர் பகுதிகளில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

நத்தம், அய்யலூர் பகுதிகளில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

நத்தம், அய்யலூர் பகுதிகளில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
6 Aug 2023 8:14 PM GMT
திருத்தணியில் நாளை மின்தடை

திருத்தணியில் நாளை மின்தடை

திருத்தணியில் நாளை மின்தடை செய்யப்படுகிறது.
14 July 2023 1:31 PM GMT
சுருளிப்பட்டி பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

சுருளிப்பட்டி பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

சுருளிப்பட்டி பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
6 May 2023 9:00 PM GMT
காஞ்சீபுரம் துணை மின்நிலையத்தில் நாளை மின்தடை

காஞ்சீபுரம் துணை மின்நிலையத்தில் நாளை மின்தடை

காஞ்சீபுரம் துணை மின் நிலையத்தில் நாளை (வெள்ளிக்கிழமை) அத்தியாவசிய மின்சாதன பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
27 April 2023 9:02 AM GMT