விதை வாங்கும் விவசாயிகள் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள்

விதை வாங்கும் விவசாயிகள் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள்

விதை வாங்கும் விவசாயிகள் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்து நெல்லை விதை ஆய்வு துணை இயக்குனர் ராஜ்குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார்
23 Nov 2022 10:52 PM GMT