ரூ.62¼ லட்சம் மதிப்பீட்டில் பொது கழிப்பிடங்கள்

ரூ.62¼ லட்சம் மதிப்பீட்டில் பொது கழிப்பிடங்கள்

வாணியம்பாடியில் ரூ.62¼ லட்சம் மதிப்பீட்டில் பொது கழிப்பிடங்கள் கட்டும் பணியை நகரமன்ற தலைவர் சொடங்கிவைத்தார்.
10 Jun 2022 5:36 PM GMT