புட்லாய் அம்மன் கோவிலில் செடல் உற்சவம்

புட்லாய் அம்மன் கோவிலில் செடல் உற்சவம்

தவளக்குப்பம் அருகே புட்லாய் அம்மன் கோவிலில் செடல் உற்சவம் நடைபெற்றது.
26 July 2023 4:59 PM GMT