கங்கை கொண்ட சோழனின் ஆயிரம் ஆண்டு அதிசய வரலாறு - முன்னோர்களால் முடியாததை சாதித்த மன்னர் ராஜேந்திரன்

கங்கை கொண்ட சோழனின் ஆயிரம் ஆண்டு அதிசய வரலாறு - முன்னோர்களால் முடியாததை சாதித்த மன்னர் ராஜேந்திரன்

பாட்டனுக்குப் பாட்டன் காலத்தில் இருந்து மீட்க முடியாமல் இருந்த பாண்டியர் குலச் சின்னங்களை மன்னர் ராஜேந்திரன் மீட்டது, அவரது வரலாற்றில் அரும்பெரும் சாதனையாகப் போற்றப்பட்டது.
25 Oct 2022 10:32 AM GMT
கங்கை கொண்ட சோழனின் ஆயிரம் ஆண்டு அதிசய வரலாறு

கங்கை கொண்ட சோழனின் ஆயிரம் ஆண்டு அதிசய வரலாறு

பிரமாண்டமான தஞ்சைப் பெரிய கோவிலின் சுவர் முழுவதும் கல்வெட்டுகள் ஆக்கிரமித்து இருக்கின்றன.மன்னர் ராஜராஜன், தனது காலத்தில் வெற்றி கொண்ட நாடுகளின் பட்டியலையும் அந்தக் கல்வெட்டில் குறித்து இருக்கிறார்.
14 Aug 2022 9:53 AM GMT