கடலில் விபத்தில் சிக்கும் மீனவர்களை காப்பாற்ற மீட்பு படகு

கடலில் விபத்தில் சிக்கும் மீனவர்களை காப்பாற்ற மீட்பு படகு

மீன்பிடிக்க செல்லும்போது கடலில் விபத்தில் சிக்கும் மீனவர்களை காப்பாற்ற மீட்பு படகு வசதி ஏற்படுத்தி தரப்படும் என்று மீனவர்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் அதிகாரி தெரிவித்தார்.
31 Jan 2023 6:45 PM GMT