வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணியை சேர்ந்த வீரர்கள் இருவர் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவிப்பு

வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணியை சேர்ந்த வீரர்கள் இருவர் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவிப்பு

வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் வீரர்களான லெண்டல் சிம்மன்ஸ், தினேஷ் ராம்டின் ஆகியோர் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளனர்.
18 July 2022 8:17 PM GMT
நெதர்லாந்து கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் பீட்டர் சீலர் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவிப்பு

நெதர்லாந்து கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் பீட்டர் சீலர் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவிப்பு

நெதர்லாந்து கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் பீட்டர் சீலர் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார்.
20 Jun 2022 6:50 AM GMT
ஓய்வு பெற்ற நர்சு தீக்குளிப்பு

ஓய்வு பெற்ற நர்சு தீக்குளிப்பு

ஓய்வு பெற்ற நர்சு தீக்குளித்தார்.
26 May 2022 9:33 PM GMT