தொழிலாளர்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் ரேவதி

தொழிலாளர்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் ரேவதி

நிறைய பெண்கள் குடும்பச்சூழல் காரணமாகப் பணிக்கு செல்கின்றனர். அந்த ஊதியம் அவர்களின் குடும்பத்துக்கு முக்கியமானதாக இருக்கிறது. அவ்வாறு இருக்கும்போது, பணியிடத்தில் எந்தவிதமான பிரச்சினைகளை சந்தித்தாலும் அதை சகித்துக்கொண்டு போகும் சிலரை பார்த்தேன்.
24 July 2022 1:30 AM GMT