ஆகஸ்டு 16, 1947: சினிமா விமர்சனம்

ஆகஸ்டு 16, 1947: சினிமா விமர்சனம்

இந்தியா சுதந்திரம் அறிவிக்கப்படும் சில நாட்களுக்கு முன்பிருந்து கதை தொடங்குகிறது. மலைப்பகுதியில் வெளி உலக தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கும் செங்காடு...
8 April 2023 4:16 AM GMT
வறண்ட ஏரியை வளமாக்கியவர் பெங்களூருவைச் சேர்ந்த ரேவதி

வறண்ட ஏரியை வளமாக்கியவர் பெங்களூருவைச் சேர்ந்த ரேவதி

பெங்களூருவைச் சேர்ந்த ரேவதி 28 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட சோமனகள்ளி என்ற ஏரிக்கு புத்துயிர் கொடுத்திருக்கிறார்.
13 Jan 2023 2:55 PM GMT
தொழிலாளர்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் ரேவதி

தொழிலாளர்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் ரேவதி

நிறைய பெண்கள் குடும்பச்சூழல் காரணமாகப் பணிக்கு செல்கின்றனர். அந்த ஊதியம் அவர்களின் குடும்பத்துக்கு முக்கியமானதாக இருக்கிறது. அவ்வாறு இருக்கும்போது, பணியிடத்தில் எந்தவிதமான பிரச்சினைகளை சந்தித்தாலும் அதை சகித்துக்கொண்டு போகும் சிலரை பார்த்தேன்.
24 July 2022 1:30 AM GMT