தண்ணீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்.. எதிர்பாராத மழையால் விவசாயிகள் வேதனை...

தண்ணீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்.. எதிர்பாராத மழையால் விவசாயிகள் வேதனை...

மழை நீடித்தால் நெல்மணிகள் முளைக்கக்கூடும் என்பதால், விவசாயிகள் கவலையில் உள்ளனர்.
3 Feb 2023 3:54 AM GMT
பச்சைப் பசேலென வளர்ந்திருக்கும் நெற்பயிர்

பச்சைப் பசேலென வளர்ந்திருக்கும் நெற்பயிர்

பச்சைப் பசேலென வளர்ந்திருக்கும் நெற்பயிர்.
16 Nov 2022 7:15 PM GMT
பசுமையாக காட்சியளிக்கும் நெற்பயிர்

பசுமையாக காட்சியளிக்கும் நெற்பயிர்

நெற்பயிர் பசுமையாக காட்சியளிக்கிறது.
22 Oct 2022 8:45 PM GMT