கட்சியில் இருந்து என்னை நீக்கியிருப்பது வேதனையளிக்கிறது - ரூபி மனோகரன்

கட்சியில் இருந்து என்னை நீக்கியிருப்பது வேதனையளிக்கிறது - ரூபி மனோகரன்

செய்யாத தவறுக்காக என்னை கட்சியில் இருந்து தற்காலிகமாக நீக்கி இருப்பது வருத்தம் அளிப்பதாக ரூபி மனோகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
24 Nov 2022 9:38 AM GMT