கருங்கல்பாளையம் சந்தைக்கு தெலுங்கானா, மராட்டிய மாநில வியாபாரிகள் வராததால் மாடுகள் விற்பனை மந்தம்

கருங்கல்பாளையம் சந்தைக்கு தெலுங்கானா, மராட்டிய மாநில வியாபாரிகள் வராததால் மாடுகள் விற்பனை மந்தம்

கருங்கல்பாளையம் சந்தைக்கு தெலுங்கானா, மராட்டிய மாநில வியாபாரிகள் வராததால் மாடுகள் விற்பனை மந்தமாக இருந்தது.
14 July 2022 10:21 PM GMT