அஞ்சல் வழியில் பிரசாதம் பெறுவது எப்படி?

அஞ்சல் வழியில் பிரசாதம் பெறுவது எப்படி?

அஞ்சல் வழியில் கோவில் பிரசாதம் பெறுவது எப்படி? என்பது பற்றிய விவரம் வருமாறு:-
25 May 2023 6:45 PM GMT
சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் பிரசாதம்

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் பிரசாதம்

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் பிரசாதம் விவரம் வருமாறு:-
25 May 2023 6:45 PM GMT
அஞ்சல் வழியில் பிரசாதம் பெறுவது எப்படி?

அஞ்சல் வழியில் பிரசாதம் பெறுவது எப்படி?

அஞ்சல் வழியில் பிரசாதம் பெறுவது எப்படி? என்பது குறித்த விவரம் வருமாறு:-
25 May 2023 6:25 PM GMT
சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் பிரசாத கட்டணம் எவ்வளவு?

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் பிரசாத கட்டணம் எவ்வளவு?

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் பிரசாத கட்டண விவரம் வருமாறு:-
25 May 2023 6:24 PM GMT
சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலில் கொட்டகையின் தகரம் சரிந்து விழுந்தது

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலில் கொட்டகையின் தகரம் சரிந்து விழுந்தது

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலில் கொட்டகையின் தகரம் சரிந்து விழுந்தது.
12 July 2022 9:24 PM GMT
சமயபுரம் மாரியம்மன் சிறப்புகள்

சமயபுரம் மாரியம்மன் சிறப்புகள்

அம்மனின் சிறப்புமிக்க திருவடிவங்களில் ஒன்று, மாரியம்மன். இந்த அம்மன், ஊர்தோறும் வீற்றிருந்து அருள் பாலித்து வந்தாலும், சமயபுரம் மாரியம்மன் மிகவும் பிரசித்திப் பெற்றவர்.
12 July 2022 10:32 AM GMT