உலகம் குறித்த இந்தியாவின் கண்ணோட்டத்தை தெரிந்து கொள்ள சமஸ்கிருதம் கற்பது அவசியம் - வெங்கையா நாயுடு

உலகம் குறித்த இந்தியாவின் கண்ணோட்டத்தை தெரிந்து கொள்ள சமஸ்கிருதம் கற்பது அவசியம் - வெங்கையா நாயுடு

சமஸ்கிருதத்தைப் பாதுகாக்கவும், பரப்பவும் தொழில்நுட்பம் புதிய வாய்ப்புகளைத் திறந்துவிட்டுள்ளது என்று துணை ஜனாதிபதி கூறியுள்ளார்.
9 July 2022 6:50 PM GMT