போதை பொருட்கள் விற்ற மளிகை கடைக்கு சீல்

போதை பொருட்கள் விற்ற மளிகை கடைக்கு 'சீல்'

குப்பம் கிராமத்தில் போதை பொருட்கள் விற்ற மளிகை கடைக்கு ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டது.
5 Oct 2022 11:52 AM GMT