நிலவின் இருண்ட மறுபக்கத்திற்கு விண்கலம் அனுப்ப திட்டம் - இஸ்ரோ தகவல்

நிலவின் இருண்ட மறுபக்கத்திற்கு விண்கலம் அனுப்ப திட்டம் - இஸ்ரோ தகவல்

நிலவின் இருண்ட மறுபக்கத்திற்கு இஸ்ரோவின் விண்கலத்தை அனுப்பும் திட்டம் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
6 Nov 2022 4:38 PM GMT