கோலார் காங்கிரஸ் அலுவலகத்தை சூறையாடிய சித்தராமையா ஆதரவாளர்கள்

கோலார் காங்கிரஸ் அலுவலகத்தை சூறையாடிய சித்தராமையா ஆதரவாளர்கள்

கோலார் காங்கிரஸ் அலுவலகத்தை சூறையாடிய சித்தராமையா ஆதரவாளர்களால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
16 April 2023 9:18 PM GMT