கோர்ட்டு வளாகத்தில் புகுந்த பாம்பால் பரபரப்பு

கோர்ட்டு வளாகத்தில் புகுந்த பாம்பால் பரபரப்பு

செங்கோட்டை கோர்ட்டு வளாகத்தில் பாம்பு புகுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
11 Feb 2023 6:45 PM GMT