சாதி, மதம் இல்லா சான்றிதழ் பெற்ற சினேகா

சாதி, மதம் இல்லா சான்றிதழ் பெற்ற சினேகா

நான் சாதி, மதமற்றவராக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பி இந்த சான்றிதழைப் பெற்றுள்ளேன். இடஒதுக்கீடு மட்டுமே சாதி ஒழிப்புக்கான ஆயுதம் என்பதில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை.
5 March 2023 1:30 AM GMT