சென்ஹைஸர் சவுண்ட் பார் அறிமுகம்

சென்ஹைஸர் சவுண்ட் பார் அறிமுகம்

ஆடியோ சாதனங்களைத் தயாரிக்கும் சென்ஹைஸர் நிறுவனம் புதிதாக அம்பியோ என்ற பெயரில் சவுண்ட் பாரை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இது முப்பரிமாண அளவில் இசையை...
30 Aug 2023 7:15 AM GMT
கோவோ சவுண்ட் பார் அறிமுகம்

கோவோ சவுண்ட் பார் அறிமுகம்

ஆடியோ சாதனங்களைத் தயாரிக்கும் பெங்களூரு வைச் சேர்ந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனமான கோவோ கோ சரவுண்ட் 950 என்ற பெயரிலான சவுண்ட் பாரை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இது...
29 Jun 2023 7:06 AM GMT