நாடாளுமன்றம், சட்டமன்றங்களில் இடையூறு இருக்கக்கூடாது - சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா கருத்து

நாடாளுமன்றம், சட்டமன்றங்களில் இடையூறு இருக்கக்கூடாது - சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா கருத்து

நாடாளுமன்றம், சட்டமன்றங்களில் இடையூறு இருக்கக்கூடாது என்று சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
30 July 2023 7:59 PM GMT
விரும்பத்தகாத வார்த்தைகளை பேசுவது ஜனநாயகம் மீதான மக்களின் நம்பிக்கையை தகர்த்து விடும் சபாநாயகர் ஓம்பிர்லா கருத்து

விரும்பத்தகாத வார்த்தைகளை பேசுவது ஜனநாயகம் மீதான மக்களின் நம்பிக்கையை தகர்த்து விடும் சபாநாயகர் ஓம்பிர்லா கருத்து

விரும்பத்தகாத வார்த்தைகளை பேசுவது ஜனநாயகம் மீதான மக்களின் நம்பிக்கையை தகர்த்து விடும் பவன் கெரா பேச்சு பற்றி சபாநாயகர் ஓம்பிர்லா கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
25 Feb 2023 1:34 AM GMT
மக்களவையை மாநகராட்சி கூட்டமாக மாற்றாதீர்கள் - சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா சாடல்

'மக்களவையை மாநகராட்சி கூட்டமாக மாற்றாதீர்கள்' - சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா சாடல்

மக்களவையை ஒரு மாநகராட்சி கூட்டமாக மாற்றாதீர்கள் என்று சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா கடுமையாக சாடினார்.
13 Feb 2023 6:50 PM GMT