இலவச வீடு கட்டுமான பணி குறித்து பயனாளிகளுடன் சபாநாயகர் கலந்தாய்வு

இலவச வீடு கட்டுமான பணி குறித்து பயனாளிகளுடன் சபாநாயகர் கலந்தாய்வு

அனைவருக்கும் இலவச வீடு வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்று வரும் வீடு கட்டுமான பணி குறித்து பயனாளிகளுடன் சபாநாயகர் அப்பாவு கலந்தாய்வு கூட்டம் நடத்தினார்.
24 Jan 2023 8:47 PM GMT