ஆக்கிரமிப்பின் பிடியில் ஓடைகள்

ஆக்கிரமிப்பின் பிடியில் ஓடைகள்

கம்பம் பகுதியில் ஓடைகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதால் குளங்களுக்கு நீர்வரத்து ஏற்படுவதில் சிக்கல் நிலவுகிறது.
1 Oct 2023 10:15 PM GMT