ரூ.8 லட்சத்தில் குடிநீர் திட்டப் பணிகள்

ரூ.8 லட்சத்தில் குடிநீர் திட்டப் பணிகள்

கல்வராயன்மலையில் ரூ.8 லட்சம் மதிப்பில் குடிநீர் திட்டப் பணிகள் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
13 Jun 2022 6:22 PM GMT