கார்வார் அருகே என்ஜினில் தொழில்நுட்ப கோளாறு நடுக்கடலில் ஆராய்ச்சி கப்பல் தத்தளிப்பு;

கார்வார் அருகே என்ஜினில் தொழில்நுட்ப கோளாறு நடுக்கடலில் ஆராய்ச்சி கப்பல் தத்தளிப்பு;

கார்வார் அருகே என்ஜினில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறால் ஆராய்ச்சி கப்பல் நடுக்கடலில் தத்தளிக்கிறது. அதில் இருந்த 8 விஞ்ஞானிகள் உள்பட 36 பேர் மீட்கப்பட்டனர். அந்த கப்பலை பத்திரமாக கோவாவுக்கு மீட்டு செல்ல முயற்சி நடக்கிறது.
28 July 2023 9:21 PM GMT